Buro 17

Kinder- en Pubercoaching en Training

Kinder- en pubercoaching

U ziet uw kind "worstelen" met zichzelf, loopt vast en komt er even niet meer uit. We verwachten tegenwoordig veel van kinderen en pubers, ze moeten veel en voelen die druk vaak zelf ook. Als gevolg hiervan voelen ze zich niet lekker, kunnen bozig reageren terwijl er eigenlijk niks aan de hand lijkt te zijn, raken gefrustreerd of krijgen emotionele en/ of fysieke problemen. 

Tijdens de coaching gaan we in gesprek maar ook actief aan de slag met oefeningen. Op deze manier ontdekken kinderen en pubers hun kwaliteiten, bekijken een situatie op een andere manier, leren omgaan met tegenslagen en/ of veranderingen, krijgen (meer) zelfvertrouwen en staan steviger in hun schoenen. Door middel van het stellen van de juiste vragen en het doen van oefeningen, komen ze vaak zelf tot een oplossing of conclusie. Dit werkt vaak beter als dat iemand anders dé oplossing geeft, waarmee ze later wellicht nog lopen te strubbelen. 

Kortom; samen aan de slag, zowel in gesprek als actief met oefeningen, zelf tot een oplossing komen. 

DOORVERWIJZING
Een doorverwijzing van de huisarts is niet nodig.


TARIEVEN

Kennismakingsgesprek/ Intakegesprek

30 minuten

€   30,-

Coach sessie incl. materiaal

60 minuten

€   65,-

Evaluatiegesprek (op aanvraag)

30 minuten

€   30,-

Eindgesprek

30 minuten

€   30,-

Pakket; 5 coach sessies, intakegesprek, evaluatiegesprek, eindgesprek en incl. materiaal


€ 365,-

Alle genoemde tarieven zijn incl 21% BTW. 

PGB
Betaling vanuit het PersoonsGebonden Budget (PGB) komt voor. Via www.zorgwijzer.nl kunt u bekijken of u in aanmerking komt voor een PGB en wat de voorwaarden zijn waaraan u moet voldoen. De aanvraag verloopt via het zorgloket van de gemeente.

E-mailen
Bellen